Verwijzers

U wilt graag een cliënt verwijzen voor problematisch gebruik van middelen of problematisch gokgedrag. De behandeling van Re-Set (onderdeel van Mondriaan) kan bestaan uit online behandeling, ambulante behandeling of een combinatie van beide. 
Re-Set heeft geen wachtlijsten.

Hoe verwijs ik door?

Om patienten door te verwijzen naar Re-Set kunt u contact opnemen met ons Centraal Aanmeld Punt (CAP): tel. 088-506 6666. Ook patienten kunnen dit nummer rechtstreeks bellen. Bij aanmelding kunnen u of de patient al aangeven dat de voorkeur uitgaat naar behandeling door Re-Set. In een telefonische screening wordt bekeken of onze behandeling inderdaad geschikt is voor de patient. De patient heeft een verwijsbrief nodig.

Kosten
De kosten van de behandeling worden door meeste zorgverzekeraars vergoed. Dit wordt vooraf met uw cliënt besproken. 

Internetbehandeling
De internetbehandeling is een gestructureerd behandelprogramma waarin cliënt en hulpverlener een behandelcontact aangaan via het internet. De duur van de behandeling is ongeveer 12 tot 16 weken. De grote voordelen ten opzichte van een face-to-facebehandeling zijn de anonimiteit en het feit dat de hulp in eigen tijd en omgeving wordt ontvangen. Het uiteindelijke doel is het stoppen met of het verminderen van het middelengebruik. Bekijk Download PDF hier de folder van onze internetbehandeling.

Ambulante behandeling
Het ambulante behandelprogramma wordt na een intakegesprek samengesteld. De duur van de behandeling en het aantal bijeenkomsten per week is per cliënt verschillend en wordt in overleg met de behandelaar afgesproken. Daar waar mogelijk wordt ambulante behandeling gecombineerd met online behandeling. Bekijk Download PDF hier de folder van onze ambulante behandeling.

Locatie
Re-Set heeft een behandellocatie met een hoog privacygehalte in Meerssen, Kruisstraat 1. Verder heeft Re-Set spreekuren in 15 huisartspraktijken in Zuid-Limburg. Deze spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken. 

Intercollegiaal overleg en nascholing
Voor verwijzers bieden wij de mogelijkheid om te overleggen over het meest geschikte behandelaanbod voor de cliënt. Deze mogelijkheid bestaat ook als de cliënt (in eerste instantie) niet naar ons wordt verwezen of als de behandeling door een andere zorgverlener plaatsvindt. Speciaal voor huisartsen en andere verwijzers heeft Re-Set een Download PDF factsheet met 5 tips voor het signaleren en bespreekbaar maken van alcohol- en middelengebruik ontwikkeld. 
Daarnaast bieden wij verschillende vormen van (geaccrediteerde) deskundigheidsbevordering. Regelmatig verzorgt Re-Set Download PDF onderwijs aan de Huisartsenopleiding Maastricht (zie pag. 30-31 van bijgevoegd artikel).
Verder vindt u op deze website, die speciaal is ontwikkeld voor verwijzers, meer informatie over het signaleren en bespreekbaar maken van alcohol- en middelengebruik. 
Bekijk ook eens de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap over preventie en behandeling van problematisch alcoholgebruik.

Foldermateriaal

Re-Set stelt een aantal folders voor in uw wachtkamer gratis ter beschikking. U kunt hiervoor contact opnemen met ons secretariaat: 043 368 53 16 of info@re-set.nu. De Geneesmiddelencommissie van Mondriaan heeft een aantal aanbevelingen gedaan over het voorschrijven van benzodiazepines. Deze folder voor professionals kunt u gratis bestellen of Download PDF hier bekijken.

Kinderen en Jeugdigen
De Divisie Kinderen en Jeugdigen van Mondriaan, verleent hulp aan kinderen en jeugdigen tot achttien jaar. Jongeren - tussen twaalf en twintig jaar - met problemen rondom middelengebruik en/of een afhandelijkheidsprobleem zoals drugs, alcohol, internet en gamen, kunnen bij hen terecht. Het centrale aanmeldnummer voor verwijzers voor Mondriaan Kinderen en Jeugd is 088- 506 77 77.

 

Kruisstraat 1, 6231 LJ Meerssen • T 043 - 368 53 16