Disclaimer

Re-Set Leefstijlverbetering besteedt alle mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan.
De inhoud van deze site kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen. 
Re-Set Leefstijlverbetering, haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site.

Alle informatie op deze site is in eigendom Re-Set Leefstijlverbetering, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande toestemming van Re-Set Leefstijlverbetering.

Op het gebruik van de site en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Re-Set Leefstijlverbetering Kamer van Koophandel nr. 14633275

Kruisstraat 1, 6231 LJ Meerssen • T 043 - 368 53 16