Re-Set voor bedrijven

Het dienstverleningsaanbod van Re-Set kent twee belangrijke pijlers:
- een integraal gezondheidsaanbod voor diverse werkgevers op het gebied van alcohol- en middelengebruik in relatie tot werk
- een uitgebreid scala aan cursussen en deskundigheidsbevorderingen voor professionals in en buiten de (geestelijke) gezondheidszorg
Bekijk Download PDF hier onze folder.

Binnen ons gezondheidsaanbod voor bedrijven bieden wij onder andere de volgende producten:
- Aanbod voor werkgevers (leidinggevenden en personeelsfunctionarissen van bedrijven)
Aanbod voor sociale werkvoorzieningen
- Aanbod voor reintegratiebedrijven (voor werknemers met of zonder GGZ-problematiek)
Aanbod voor arbodiensten en arbo-artsen

Tot ons algemene scholingsaanbod voor bedrijven behoren onder andere:
- Aanbod voor professionals in de ouderenzorg
- Aanbod voor professionals van begeleide woonvormen
- Motiverende gespreksvoering voor professionals in de gezondheidszorg
- Motiverende gespreksvoering voor huisartsen en praktijkondersteuners
- Motiverend schrijven

Via bovenstaande links kunt u meer over ons productaanbod lezen. Bekijk hier ook de bedrijven die gebruik maken van ons dienstverleningsaanbod.

Heeft u een specifieke scholingsvraag die u niet in bovenstaand aanbod terug kunt vinden, neem dan gerust contact met ons op: 043 368 53 16 of info@re-set.nu.

Kruisstraat 1, 6231 LJ Meerssen • T 043 - 368 53 16